ผู้ป่วย Stroke กับ Golden period ตอนที่ 2 เลยเวลาทองไปแล้ว ฟื้นฟูไม่ได้ จริงหรือ?

ถ้าผู้อ่านได้อ่านบทความที่แล้วในส่วนของ “ตอนที่ 1 เวลาท […]

ผู้ป่วย Stroke กับ Golden Period ตอนที่ 1 เวลาทองของการฟื้นฟู

หลังจากประสบกับภาวะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke แล้วนั้ […]