ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงอย่างไรให้ได้ผล (Effective strengthening exercise)

จากที่ได้เคยพูดถึงหลักการของการยืดกล้ามเนื้อไปแล้ว จะเห […]

เตรียมกล้ามเนื้อด้วยการยืดกล้ามเนื้ออย่างไรให้ถูกวิธี (How to stretch your muscle before exercise)

สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา มักมีคำถามอยู่เสมอ เ […]

ท่าทางการทำงานนั้น สำคัญไฉน

การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสวั […]

ข้อเข่าเทียมกับกายภาพบำบัด

ปัญหาปวดข้อเข่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชี […]