ผู้สูงอายุรู้ทันก่อนล้ม ตอนที่ 2 ‘บริหารกาย ห่างไกลโรค ห่างไกลล้ม’

หนึ่งในสาเหตุที่ผู้สูงอายุหกล้ม นั่นคือ ความเสื่อมของร่ […]

มหัศจรรย์พัฒนาการด้านร่างกายในเด็กช่วง 1 ขวบปีแรก

เด็กช่วง 1 ขวบปีแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒน […]

การจัดท่านอนทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Lying position for Down’s syndrome)

กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความ […]

การออกกำลังกายป้องกันออฟฟิศซินโดรม

จากบทความ “รู้ทัน ป้องกันออฟฟิศซินโดรมกับนักกายภาพบำบัด […]

มารู้จักภาวะข้อสันหลังยึดติด (Ankylosing spondylitis) กันดีกว่า

ภาวะนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้ามีการเตรียมความพร้อม […]