พาร์กินสันกับการออกกำลังกาย

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือโรคสันนิบาต เกิ […]

ออกกำลังกายในเบาหวานอย่างไรให้ปลอดภัย

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญระดั […]

ปัญหาหัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว

อาการเจ็บหน้าอก เป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติใน […]

การออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือ […]

กระชับหน้าท้องหลังการคลอดบุตร

คุณแม่หลังจากการคลอดบุตร ส่วนใหญ่จะตื่นเต้นและทุ่มเทเวล […]