กายภาพบำบัดกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนน์ (Duchenne muscular dystrophy)

ในปัจจุบันพบผู้ป่วยเด็กหลายคนมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่ […]

การออกกำลังกายในน้ำ Vs การออกกำลังกายบนพื้นราบ แตกต่างกันอย่างไร

หลายท่านอาจคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบนพื้นราบ (Land-base […]

การปรับตัวเพื่อดูแลผู้สูงอายุในวัย 90+ ที่เกือบจะติดเตียง

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยว […]

ภาวะ Long covid และการดูแลตนเองในภาวะ Long covid

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona […]

การนอนในผู้สูงอายุ

การนอนถือเป็นกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่ […]