ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน : Pre-aging management: a golden time to screen and delay deterioration

Last Update : 18 October 2021

อัตราค่าลงทะเบียน
  • นายกและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัด - ไม่คิดอัตราค่าลงทะเบียน
  • นักกายภาพบำบัดโครงการกายภาพบำบัดชุมชน สปสช. และ นักกายภาพบำบัดผู้เป็นผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือ clinical instructors - 750 บาท
  • นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัดมหิดล - 750 บาท
  • นักกายภาพบำบัด/บุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานภายนอก - 1,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี :
“งานบริการวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล”
บัญชีเลขที่ :
333 - 242244 - 7
ติดต่อสอบถาม :
คุณธนีพร ภวภูตานนท์ : 024415450 #20216
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรสาร :
0 2441 5454
Email :
taneeporn.bha@mahidol.ac.th