เสนอศิษย์เก่าดีเด่น - 55 ปี คณะกายภาพบำบัด มหิดล

Last Update : 19 February 2020

หากคุณเห็นว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ท่านใดมีความเก่งและสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นได้ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 0 2441 5450 ต่อ 20235 (นางสาวเปรมณิช เปรมศักดิ์)

เสนอชื่อ Online

กรอกข้อมูลเพื่อเสนอศิษย์เก่าดีเด่น ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสารเสนอชื่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกรายละเอียด แล้วส่งมาได้ที่ premanich.pre@mahidol.ac.th

Faculty of Physical Therapy Building