ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน : Brain Mapping & Sound Therapy 3D: Distress, Depression & Dementia

Last Update : 11 October 2021

อัตราค่าลงทะเบียน
  • นักกิจกรรมบำบัด - 3,000 บาท
  • นักกายภาพบำบัด - 3,000 บาท
  • ประชาชนผู้สนใจ - 3,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี :
“งานบริการวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล”
บัญชีเลขที่ :
333 - 242244 - 7
ติดต่อสอบถาม :
คุณธนีพร ภวภูตานนท์ : 024415450 #20216
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรสาร :
0 2441 5454
Email :
taneeporn.bha@mahidol.ac.th